اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله سید مصباح عاملی

مدیر حوزه علمیه خراسان

infohozehkh.com

سردبیر

حجت الاسلام سید علی پورحسینی

مدیر مدرسه علمیه تخصصی معراج

faragostarins.com
purhoseinigmail.com
09159109440

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام حسین میرزایی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

hm.entezar14gmail.com

دکتر رضا اشرف‌زاده

عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ft.adab83yahoo.com

دکتر محمد مهدی ناصح

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

pabjournalgmail.com

دکتر حمیدرضا نویدی‌مهر

مدیرگروه ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه بین‌المللی امام

purhoseinigmail.com

دکتر جلیل عابدی

استاد حوزه و دانشگاه

jalilabediyahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر سید علی کرامتی مقدم

استاد دانشگاه - مدیریت اجرایی

karamatiseyedaliyahoo.com