راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و ارسال مقالات

 الف. شرایط عمومی

رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

1. مقاله بایستی در سطح علمی‌پژوهشی، مستند و دارای نوآوری علمی باشد.

2. مقالات ارسالی نباید کپی‌برداری از آثار چاپ‌شده یا ترجمه آثار باشد و قبلا در نشریه دیگری چاپ یا برای نشریه دیگر یا همایش‌ها و... به‌طور همزمان ارسال شده باشد.

3. مقالات دریافتی، نخست توسط هیئت تحریریه بررسی شده و در صورت انطباق با معیارهای مجله، به‌منظور ارزیابی، به‌صورت بی‌نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب‌نظر ارسال می‌شوند.

ب. نحوه تنظیم مقالات

1. عنوان مقاله: مختصر و متناسب با محتوا (فارسی و انگلیسی).

2. نام و نشانی نویسنده/نویسندگان: نام، نام‌خانوادگی، درجه علمی، آدرس محل کار، رایانامه و تلفن همراه (فارسی و انگلیسی).

3. چکیده: حداقل 200 کلمه و حداکثر 300 کلمه در یک پاراگراف (تا 10 خط). چکیده انعکاس‌دهنده محتوای کلی مقاله است؛ شامل هدف، روش، بدنه مقاله، یافته‌ها و نتیجه‌گیری.

4. واژه‌های کلیدی: متشکل از حداقل 4 کلمه تا حداکثر 7 واژه.

5. مقدمه: بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، اهداف، سؤال(ها) یا فرضیه(های) پژوهش و یافته‌ها (نتایج پژوهش و دستاوردها).

6. نتیجه‌گیری: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته‌ها، بیان پیشنهادها و محدودیت‌ها.

7. مقاله ارسالی حداقل 5000 کلمه و حداکثر 8000 باشد.

8. تیترهای اصلی با شماره‌های 1-، 2-، 3- و... و زیرمجموعه آن‌ها با 1-1-، 1-2- و... مشخص شود.

9. ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به‌صورت نام‌خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه یا شماره جلد/صفحه (طباطبائی، 1420ق: 2/186) نوشته شود.

10. در تمام ارجاعات، نام‌خانوادگی نویسنده ذکر شده و از به‌کارگیری کلماتی همچون «همان» و «همو» اجتناب شود.

11. منابع لاتین به‌صورت لاتین و از سمت چپ در بین پرانتز (صفحه/جلد: سال انتشار، نام‌خانوادگی) و در ارجاع بعدی اگر بلافاصله باشد، (Ibid) نوشته شود.

12. نقل‌قول‌های مستقیم به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (یک‌ونیم سانتی‌متر) از راست درجه شود.

13. شکل لاتینی نام‌های خاص، واژه‌های تخصصی و ترکیبات خارجی در پاورقی درج شود.

14. یادداشت‌های توضیحی (توضیحاتی که به نظر مؤلف ضروری به‌نظر می‌رسد) در پاورقی درج شود.

15. ارجاع در یادداشت‌ها به همان ترتیب متن و مشخصات تفصیلی مأخذ درفهرست پایان مقاله بیاید.

16. منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام‌خانوادگی یا نام مشهور نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:

کتاب: نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان)، نام کتاب (بلد و ایتالیک)، نام مترجم، محقق یا مصحح، نوبت چاپ (در صورتی که چاپ نخست باشد، نیازی نیست)، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار. (برای سال‌های قمری (ق) و میلادی (م) استفاده شود)

مقاله: نام‌خانوادگی، نام (نویسنده، نویسندگان)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام نشریه (بلد و ایتالیک)، دوره/سال، شماره جلد، تاریخ انتشار.

پایگاه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، «عنوان موضوع داخل گیومه»، نام و آدرس پایگاه اینترنتی، تاریخ نشر.

17. مقاله باید با توجه به آیین نگارش زبان فارسی نوشته شود و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مؤلفان در پایین هر صفحه پانویس شود.

18. مقاله در صفحه A4، فونت 14 IRZar برای کلمات فارسی، 15 Adobe Arabic Bold برای کلمات عربی و 12 Time New Roman برای کلمات انگلیسی، حداکثر در 25 صفحه، تایپ
و با فرمت (2003-97 Word) ذخیره شود.

 19. جدول‌ها و نمودارها باید دارای عنوان باشند. عنوان جدول در بالای جدول و با قلم 10 IRZar پررنگ و عنوان نمودار در پایین نمودار با 10 IRZar پررنگ قرار گیرد. مطالب و ارقام داخل جدول با قلم 11 IRZar تنظیم شوند.

20. در صورت امکان از امکانات هدینگ و استایل‌بندی در فضای Word استفاده شود.

یادآوری: حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است.