درباره نشریه

تلاش در جهت تربیت صحیح دینی را به حق باید از ارزشمندترین فعالیتهائی دانست که طلاب علوم دینی به عنوان اصلی ترین رسالت کار خویش می توانند به آن بپردازند. این مهم به ویژه در روزگار ما، با توجه به دلایل ذیل اهمیتی مضاعف می یابد:

۱- سفارشات مکرر پیشوایان دین درباره اهمیت کار علمی-تربیتی برای کودکان و نوجوانان.

۲- اثر پذیری بیشتر، بهتر و ماندگارتر روح زلال و لطیف این طیف مخاطب.

۳- فعالیتهای گسترده افراد و گروههای مختلف و متعدد با باورها و اغراض گوناگون در جای جای جهان و تزریق محتوای تولیدی خود به کودکان و نوجوانان سایر ملل.

آنچه فی الحال در این معرکه خطیر مد نظر است، عنایت به ظرفیت عظیم علمی در جهان اسلام بخصوص در میان حوزویان و دانشگاهیان است. حوزه عملیه خراسان که در آستان ملک پاسبان مولای رافت و رحمت، حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام می تواند به یکی از پایگاههای فرهنگی جهان اسلام در زمینه فعالیتهای سازنده دینی برای کودکان و نوجوانان دنیا تبدیل شود.

هرچند گستره فعالیتهای علمی -تربیتی در این محدوده را نمی توان به تاریخ دقیق و مشخصی محدود کرد، زیرا از مسلمات دین مقدس اسلام و تمام ادیان الهی است لیکن از سال 1377 جمعی از فرهیختگان حوزه علمیه خراسان با در دست داشتن سند چشم انداز بیست ساله‌ای برای این عرصه تمهیداتی دیده اند که امروز شاهد تأسیس مدرسه تخصصی معراج هستیم.

این نظام آموزشی در سه ساحت، تحقیق، تدریس و تبلیغ برنامه های آموزشی خویش را سامان داده و در نظر دارد اقدام به پرورش پژوهشگران، اندیشمندان، اساتید، کارشناسان و مبلغان کارآمد و تواتمند در عرصه کودک و نوجوان بنماید.

از این رو، مدرسه تخصّصی معراج با استعانت از پروردگار متعال و عنایات حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا و در سایه توجّهات حضرت ولی عصر و حمایت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان اقدام به نشر و توزیع دوفصلنامه علمی - تخصصی مطالعات کودک و نوجوان می نماید.